Kedy riešiť problém s rečou u dieťaťa?

Kedy riešiť problém s rečou u dieťaťa

Možno patríte k rodičom, ktorí v živote nemuseli riešiť problémy súvisiace s vývojom dieťaťa. Spravidla sa ale nejaká komplikácia skôr či neskôr vynorí, a ak si ju aj nevšimneme, upozorní nás na ňu niekto iný, ako napríklad učiteľka či detský lekár.

Obdobie, keď sa váš drobec učí rozprávať, je asi tým najkrajším. S každým slovom jasáte a oslavujete, aké je vaše dieťa šikovné a hrdo sa chválite celému okoliu. Čo však robiť, až sa objavia problémy? Nevie správne vyslovovať jednotlivé hlásky, slová, nesprávne skladá vety, šušle či „ráčkuje.“ Každý problém sa dá riešiť.

Nepanikárte…

V predškolskom veku sa reč neustále zdokonaľuje. Dieťa však potrebuje dostatok podnetov na jej rozvíjanie. Odborníci varujú, že sme ako rodičia zleniveli. Je jednoduchšie strčiť dieťaťu do ruky elektronickú hračku a mať od neho pokoj, ako sa mu aktívne venovať. Mnohé dnešné deti sa menej hýbu a s rozvojom motoriky potom trpí aj rozvoj reči. Bohužiaľ sa skôr naučia ovládať smartfón či tablet, ako začnú rozprávať. Nečakajme teda, že budú hneď od začiatku vyslovovať všetko úplne perfektne.

Netreba hneď robiť paniku, pokiaľ predškolák nevie správne vysloviť jednu alebo niekoľko hlások. Ak ale problém pretrváva a nevieme si s ním poradiť, lepšie je vyhľadať odborníka. Dôležité je, aby nám problém neprerástol cez hlavu. Nedovoľte, aby rečové nedostatky obmedzovali dieťa v bežnom živote, napríklad v škole, vytvárali mu stres či pocit menejcennosti alebo sa stali predmetom posmechu.

Čo môžeme spraviť my, rodičia?

Najlepšou voľbou je prevencia, ak ale zlyhá, stále je čas začať sa dieťaťu venovať, veľa sa s ním rozprávať, nahlas mu čítať. Pravdou je, že väčšina z nás na to nemá každý deň čas. Ale skúsme si tú chvíľu vyhradiť. Pozornosť, ktorú svojmu dieťaťu venujete sa vám mnohonásobne vráti. Dieťa si tak môže prirodzene a spontánne osvojiť správnu výslovnosť. Za ďalšie, aj na internete dnes nájdete užitočné zdroje, ako s deťmi jednotlivé hlásky nacvičiť alebo zapracovať na zlepšení reči. Nemusíte hneď bežať za odborníkom.

Ak vaše úsilie či odborná pomoc dlhšie neprinesú výsledky alebo jednoducho hľadáte iný prístup k riešeniu problému s rečou, vyskúšajte našu metódu, ktorá už pomohla v zahraničí mnohým bezradným rodičom.


Ak sa vám článok páčil, vyzdieľajte ho

Návod na šťastné dieťa

Založený na licencovanej metóde Goulding Process – SleepTalk. Sme jediní na Slovensku.

Kontakty

0910 961 176

0902 228 307

info@sleeptalk.sk

Newsletter

© Všetky práva vyhradené. HME, s.r.o.